OpenAccount https://members.bet365.com/Members/OpenAccount/

Inschrijfvoorwaarden

Inschrijfvoorwaarden

 

1. Inschrijving geldt voor de duur van het hele cursusjaar en bij tussentijdse aanmelding voor het resterende deel van het cursusjaar.

2. Bij de cursus ‘AMV’ kunt u in overleg met Lammert de overeenkomst na 8 weken opzeggen. Voor de cursus ‘Instrumentele vorming’ geldt de inschrijving voor het hele cursusjaar.

3. De vakantieperioden zijn gelijk aan die van het basisonderwijs, regio noord.

Aantal lessen

4. AMV bestaat uit 30 contactmomenten (lessen).

5. Instrumentale vorming bestaat uit 32 contactmomenten (lessen).

Verzuim

6. Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. De les wordt niet ingehaald. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, dienen binnen de verzuimperiode tenminste vier lessen te worden doorbetaald. Indien de verzuimperiode langer duurt dan vier lessen, is slechts de helft van het lesgeld verschuldigd over de lessen, die verzuimd worden na die periode. Na twaalf gemiste lessen wegens ziekte gedurende een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

7. Bij verzuim van de docent wegens overmacht dienen binnen de verzuimperiode twee lessen te worden doorbetaald. Bij uitval van meer dan twee lessen per seizoen wordt in overleg met de docent tot reductie van het lesgeld voor de lessen die uitvallen boven de verzuimperiode van twee lessen. (Het jaarbedrag gedeeld door het totale aantal lessen maal het aantal uitgevallen lessen.)

Huur instrument

8. Sommige instrumenten kunnen gehuurd worden.

Inschrijven
error

Volg ons & like ons! 🙆