OpenAccount https://members.bet365.com/Members/OpenAccount/

Algemene gegevens ANBI

 

Muziekschool de G-sleutel is onderdeel van Stichting Adama.
De stichting heeft ten doel: het om niet (doen) verzorgen van onderwijs en creatieve therapieën en muziekonderwijs, alsmede de uitvoering daarvan en de begeleiding daarbij.
Het werk dat de instelling doet:

1) Het geven van onderwijs volgens de methode van Feuerstein.
De methode die Reuven Feuerstein in de loop der jaren heeft geformuleerd, is gebaseerd op het idee van Structurele Cognitieve Modificeerbaarheid: het inzicht dat elk mens een open en cognitief systeem is, dat in grote mate in staat is tot verandering.
Leren leren is het doel. Dat kan door het cognitieve functioneren zodanig te prikkelen en uit te dagen, dat het kind nieuwe cognitieve vaardigheden aanleert. Dit prikkelen gebeurt voornamelijk door middel van het werken met een arsenaal aan ‘denkinstrumenten’: het Instrumenteel Verrijkingsprogramma, dat bestaat uit een keur van oefeningen en leersituaties. Die doet het kind niet alleen; het wordt bijgestaan door een mediator. De mediator stelt zich ten doel het kind uit te dagen, maar neemt alle tijd om de werkelijkheid toegankelijker te maken. Dit om het kind instrumenten aan te leren, waarmee het niet alleen in leersituaties beter uit de voeten kan, maar in het hele leven. Verdere is het zaak om een uitdagende omgeving te creëren, waarin het kind niet ontzien wordt, maar steeds meer tot zelfstandigheid wordt geleid.

2) Het geven van muziek onderwijs door middel van projecten, workshops en lessen in basisscholen en voortgezet middelbaar onderwijs instellingen en zorginstellingen.

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
-subsidies en donaties;
-schenkingen, erfstellingen en legaten;
-alle andere verkrijgingen en baten.
ns beloningsbeleid

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Personeel dat werkzaam is voor de Stichting wordt betaald conform de salarisregeling voor het personeel.

Doneer nu. We zijn u zeer dankbaar.

error

Volg ons & like ons! 🙆